De volgende generatie energie voor gebouwen

Controle over de elektriciteit factuur

Door de centrale energie productie zal de eindgebruiker van onze energiecentrale minder afhankelijk worden van het bestaande elektriciteitsnet, waardoor de steeds stijgende distributie- en transmissie-vergoedingen en andere heffingen maximaal worden vermeden.

In 2016 bestaat de elektriciteitsfactuur uit maar liefst 83.26 % kosten, taksen en heffingen (afhankelijk per regio).

Slechts 16.74% is door de klant zelf beïnvloedbaar door onderhandeling met de diverse elektriciteit leveranciers.

Door het verouderde elektriciteitsnet en de komende kernuitstap zullen niet alleen de kosten van de energie toelevering verder de hoogte ingaan (kosten ten behoeve van modernisering van het distributie- en transmissienet, opstellen van smart grids, … ) maar ook de energie component zal in de toekomst aanzienlijk stijgen (vervangende capaciteit, kernuitstap, … ).

Uit de jaarlijkse publicaties van de VREG kan men zien dat de laatste 6 jaar de elektriciteitsprijs voor KMO’s met gemiddeld 6% per jaar is gestegen, zonder enige vorm van investeringen in de modernisering van het bestaande net en het opstellen van nieuwe capaciteit die via Itenera geraamd is op 10 tot 13 miljard Euro! Deze prijsstijging is enkel en alleen toe te wijzen aan taksen en heffingen, want de component “energie” van de factuur is zelfs de laatste jaren nog gedaald !

Een verdere stijging van deze jaarlijkse verhoging van minstens 6% per jaar in het eerst komende decennium is dus uiterst positief opgesteld.

Een stijging van 8% lijkt, gezien de investeringen die er de eerste 10 jaar uitgevoerd moeten worden, realistischer.

Uiteraard zal deze trends zich niet blijven verder zetten, maar verschillende bronnen zeggen dat olie- en aardgasproducten, door de laagconjunctuur, de eerst komende jaren zo goed als niet zullen stijgen. Een kleine stijging à rato van 2% per jaar lijkt ons heel realistisch.

Een groot voordeel van aardgas is dat de gekoppelde distributie- en transportkosten alsook de heffingen “slechts” 47,45% van de all-in prijs bedraagt. Een klant kan dus, door gegroepeerde aankopen, de component “energie” nog redelijk beïnvloeden!

Daarentegen is de prijs van aardgas de laatste 4 jaar fors gedaald, zoals opgegeven in de jaarlijkse publicaties van de VREG. Daaruit kan met zien dat de aardgasprijs met gemiddeld maar liefst 9% per jaar is gedaald. Dit wordt vooral veroorzaak door de dalende vraag op de internationale markten en de concurrentiestrijd tussen gas- en olie producenten.

Door gebruik te maken van onze energie centrale gaat de elektriciteitsfactuur vervangen worden door een aardgas factuur en wordt de klant beschermd tegen de piekprijzen die eraan komen in de komende decennia. Via Greenlifepro kan onze klant voor een langere periode groengasprijzen vastleggen zodat prijsstijging enkel afhankelijk blijft van de distributie, transport en heffingen die totaal geen problematiek kennen en ondergaan ten opzichte van de elektriciteitsnetten.

CONTACT
SOCIAL

Mechelsesteenweg 335

2820 Bonheiden

info@greenlifepro.be

Tel: +32 (0)15 68 12 68

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

© 2017 GreenlifePro. Proudly created with Config-it.com

LANGUAGES