Neem uw energietoekomst in eigen handen

Maak uw gebouw onafhankelijk van het elektriciteitsnet

Door het klein opgesteld vermogen van deze technologie wordt deze steeds decentraal opgesteld en worden alle distributie- en transmissieverliezen vermeden, goed voor een primaire energie besparing (en CO2 besparing) van zo’n extra 8% tot 12%. Bovendien kan men met een decentrale opstelling ook tot 100% van de vrijgekomen warmte lokaal benutten, wat doorgaans een totale primaire energie besparing en CO2 besparing geeft van 43%.

Het huidige beeld van elektriciteitsproductie in België

In 2015 had België een totaal geïnstalleerd vermogen van 21.523 MW waarvan 27,5% nucleair. In datzelfde jaar heeft België in totaal 81,20 TWh elektriciteit verbruikt, waarvan er slechts 65,5 TWh in België is geproduceerd; de rest – maar liefst 20% – werd uit het buitenland geïmporteerd.

Met de kernuitstap in het vooruitzicht, moet er een jaarlijkse elektriciteitsproductie ( op basis van de gegevens van 2015 ) van maar liefst 25 TWh door andere technologieën worden geproduceerd. Dit is de hoeveelheid elektriciteit die vandaag door de nucleaire centrale wordt opgewekt, zijnde 37,5% van onze totale eigen productie.

Als we niet meer afhankelijk willen zijn van import, moet dit vermogen zelfs opgetrokken worden tot 40 TWh, rekening houdend met de huidige verbruiken ! Dit wil zeggen dat we onze productie tot wel 40% moeten verhogen, en dan nog het liefst door energie centrales die gebruik maken van hernieuwbare energie.

Er is door Itinera (www.itinerainstitute.org ), een denktank die in alle objectiviteit en totale onafhankelijkheid grote maatschappelijke vraagstukken onderzoekt, een studie uitgevoerd waaruit blijkt dat er voor 10 tot 13 miljard Euro in vervangende productie capaciteit zal moeten worden geïnvesteerd om de energie bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen met een veiligheidsmarge van +5%.
Door de lagere marginale kosten van oude, vervuilende centrales, én de gesubsidieerde investeringen in niet-regelbare, weersafhankelijke technologieën (zon en wind) dalen de lagere marktprijzen voor energie productie en wordt er geen investeringsklimaat gecreëerd voor nieuwe investeringen in nieuwe of vervangende productiecapaciteit. Hierdoor zullen we negatieve reserve marges krijgen tot wel -40% in 2024, waardoor we nog afhankelijker worden van buitenlandse grootmachten, door het massaal importeren van buitenlandse stroom.

Afname profiel

 Naast het hierboven gestelde probleem van de grootschalige implementatie van weersafhankelijke productiecapaciteit, hebben elk van deze technologieën hun invloed op het nationaal elektriciteitsproductie profiel. Daarin heeft de brandstofcel technologie het voordeel dat deze ten allen tijden beschikbaar is en door het klein opgestelde vermogen per unit de juiste technische specificaties heeft om door lokale productie de lokale energie vraag van het gebouw zelf op te wekken.Onder lokale productie verstaat men de productie van energie in het gebouw, daar waar deze energie ook verbruikt wordt.

De Brandstofcel is 8.760 uren per jaar beschikbaar, in tegenstelling tot andere productie technologieën zoals wind en zonnepanelen, die enerzijds wel 100% hernieuwbaar zijn maar echter niet regelbaar zijn. Deze verschillende technologieën hebben het potentieel om elkaar perfect aan te vullen en te balanceren om bij elke verbruiker in België op de meest duurzame manier het licht aan te houden .
Een bijkomend voordeel is dat door de permanente beschikbaarheid van de brandstofcel de hoeveelheid geproduceerde energie per geïnstalleerd vermogen beduidend hoger zal zijn. In onderstaande tabel vind u een overzicht van de totaal jaarlijkse opgewekte elektriciteit per technologie.
 

Daarbij is het jaar productie profiel van de niet-regelbare productie zoals bijvoorbeeld PV in de meeste gevallen niet in overeenstemming met het afnameprofiel van de eindgebruiker.

Door middel van een goed gedimensioneerde mini energie centrale kan men ervoor zorgen dat alle opgewekte energie ook daadwerkelijk binnen het gebouw verbruikt wordt, wat de afhankelijkheid van het net tot een minimum beperkt. Als men hier een PV-installatie op bouwt die de gehele jaaropbrengst zal produceren, dan ziet men dat er in de zomermaanden een overproductie is ( er wordt dus op het net geïnjecteerd) en in de winter wordt er veel van het net afgenomen; de afhankelijkheid van het net blijft bestaan !

Als men daarentegen een mini energie centrale installatie plaatst, dan zal deze een stabiele en constante productie curve hebben, heel het jaar door. Hierdoor wordt zo goed als alle opgewekte elektriciteit ook lokaal verbruikt, waardoor men het net op dat moment niet nodig heeft. Voor de kleine onbalans kan men het net of een batterij-management systeem inzetten.

CONTACT
SOCIAL

Mechelsesteenweg 335

2820 Bonheiden

info@greenlifepro.be

Tel: +32 (0)15 68 12 68

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

© 2017 GreenlifePro. Proudly created with Config-it.com

LANGUAGES